Canpınar Doğal Mineralli Su, Sakarya ili Sapanca ilçesi Muradiye köyü Soğucak yaylası mevkiinden 1160 m. Kot mesafesinden doğmaktadır. Kaynaktan 7-8 km. polietilen hatlar ile Sapanca’da bulunan dolum tesisimize hijyenik şartlarda çevresel faktörlerden yalıtılmış olarak kirlenme riskine karşı bütün şartlar sağlanarak ulaşmaktadır.

Ürünlerimiz tesisimizde modern dolum makinelerinde hijyenik olarak el değmeden insan sağlığı için gerekli olan bütün önlemler alınarak hazırlanıp müşterilerimize sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi gazetede yayınladığı 01.12.2004 tarih 25657 sayılı ‘Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik’ ile ruhsat alarak kaynak suyu içerisindeki toplam mineral oranı uygun aralıklarda olan nadir su firmalarından olmayı başarmıştır.

Canpınar Doğal Mineralli Su olarak modern teknoloji kullanarak suyu kaynağından doğal hali ile gerekli hijyenik şartlar sağlanarak sağlıklı ve güvenilir bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda gerekli olan bütün kalite belgelerine sahip olup Sağlık Bakanlığı’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği analiz ve denetimleri sorunsuz olarak atlatmaktayız.

×